متن فارسی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی غذا ایزو 22000 ویرایش سال 2018

متن فارسی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی غذا ایزو 22000 ویرایش سال 2018

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ساعت : ۲۳:۲۰:۰۱
این سند در برگیرنده متن استاندارد ایزو 22000 ویرایش 2018 به همراه توضیحاتی برای راهنمایی خوانندگان آن است.
هزینه محصول : 35,000 تومان پرداخت هزینه

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی- الزامات برای هر سازمانی در زنجیره مواد غذایی

این محصول فعلا قابل دانلود نیست

 ISO (سازمان بین المللی استاندارد سازی) یک فدراسیون جهانی سازمان های استاندارد ملی (سازمان های عضوISO) است. کار آماده سازی استانداردهای بین المللی معمولا از طریق کمیته های فنی ISO انجام می شود. هرکدام از اعضای سازمان، حسب علایق خود به موضوعاتی که برای آن کمیته فنی تشکیل شده است، حق عضویت در کمیته ها را دارد. سازمان های بین المللی، دولتی و غیر دولتی، در ارتباط با ISO، همچنین در این کار شرکت می کنند. ایزو با همکاری کمیته بین المللی الکتروتکنیک  (IEC)  در تمام زمینه های استاندارد سازی الکتروتکنیک کار می کند .

رویه های مورد استفاده برای توسعه این سند و کسانی که برای صیانت های بعدی از آن مورد استفاده قرار می گیرند، در دستورالعمل های ISO / IEC ، قسمت 1 شرح داده شده است. به طور خاص، معیارهای تایید مختلف مورد نیاز برای انواع مختلف اسناد ایزو باید در نظر گرفته شود. این سند مطابق با قوانین سرمقاله مندرج در آیین نامه ISO / IE، قسمت2 تهیه شده است .(رجوع کنید به www.iso.org/direvtives

باید به این موضوع دقت نمود که ممکن است بخشی از این استاندارد بین المللی تحت حق امتیاز ثبت شده باشد ،ISO مسئولیت شناسایی این گونه بخش ها را – به طور کلی یا جزیی – نمی پذیرد.   

هر نام تجاری که در این سند استفاده می شود، اطلاعاتی است که برای راحتی کاربران ارائه شده است و به منزله تایید آن نیست. 

برای توضیح ماهیت داوطلبانه استانداردها، معنی لغات و اصطلاحات ایزو مربوط به ارزیابی انطباق و همچنین اطلاعات مربوط به پایبندی ایزو به اصول تجارت جهانی  (WTO)  در موانع فنی تجارت (TBT) مراجعه شود به: (www.iso.org/iso/foreword.html)

این سند توسط کمیته فنی ISO / TC34 ، مواد غذایی، کمیته فرعی SC17  با عنوان سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی تهیه شده است.

هرگونه بازخورد یا سوالاتی درمورد این سند باید به مرجع استاندارد ملی کاربر هدایت شود. لیست کامل این مراجع را می توانید در www.iso.org/members.html بیابید.

 این نسخه دوم اولین نسخه  ISO22000:2005) )را لغو و جایگزین آن می شود، که از لحاظ فنی از طریق تصویب بند بازنگری شده، اصلاح شده است. همچنین،شامل اصلاح فنیISO22000:2005/Cor.1:2006  است.

ضمیمه های زیر برای ارائه اطلاعات بیشتر به کاربران این سند آورده شده است: 

 - پیوست الف: ارجاعات متقابل بین اصول  HACCP CODEX  و این سند

 -پیوست ب: ارجاعات متقابل این سند و  ISO22000:2005

70784c0c-c17f-4e5c-b171-0de9e26aac47

 

 

ایزوثریا

ایزوثریا

مشاوره و آموزش|مهندسی کیفیت|استانداردسازی |توسعه کسب و کار

ایزوثریا مقالات خدمات آموزشی
کارگاه های آموزشی یک روزه
کارگاه های آموزشی
سیستم مدیریت کیفیت
مدیریت ایمنی و بهداشت
صنایع غذایی و زیست محیطی
عمومی سیستم مدیریت
مهندسی کیفیت
دوره های فنی و حرفه ای
محصولات محصولات دانلودی بسته های آموزشی مشاوره سیستم های مدیریت سنجش رضایت مشتری | ISO10004 مشاوره و استقرار استاندارد ISO 10002 مشاوره و استقرار استاندارد ISO 9001:2015 لینک های ضروری صفحه نخست ثبت نام ورود به حساب کاربری

لطفا ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.