فرایندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستانهای کشور

فرایندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستانهای کشور

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت : ۱۱:۵۰:۳۹
فرایندهای مدیریت خدمات غذایی شامل مهمترین اصل تهیه ،طبخ و توزیع غذا در بیمارستان ها می باشد . ایجاد واحد تغذیه بالینی در بیمارستان ها در کاهش هزینه های بیمارستانی ،افزایش کارآیی بالینی و افزایش رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستانی نقش مهمی دارد و لازم است بخشی از برنامه های بیمارستانی همراستا با اجرای حاکمیت بالینی ارائه خدمت نماید .

فرایندهای مدیریت خدمات غذایی شامل مهمترین اصل تهیه ،طبخ و توزیع غذا در بیمارستان ها می باشد . ایجاد واحد تغذیه  بالینی در بیمارستان ها در کاهش هزینه های بیمارستانی ،افزایش کارآیی بالینی و افزایش رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستانی نقش مهمی دارد و لازم است بخشی از برنامه های بیمارستانی همراستا با اجرای حاکمیت بالینی ارائه خدمت نماید . موضوع با اهميت در مديريت خدمات غذايي بيمارستان، هماهنگي هاي بين واحد خدمات غذايي و تيم درمان است. مديران خدمات غذايي بايد پاسخگوي انتقال غذا به بخش به عنوان يك نقطه بحراني باشند

 

هدف کلی از تدوین فرایندهای مدیریت خدمات غذایی :

 

سرفصلشفاف سازی و یکپارچه سازی خدمات غذایی در بیمارستان های کشور ،جهت ارتقاء خدمات و تامین موادغذایی لازم برای بیماران

سرفصلاهداف اختصاصی از تدوین و استقرار فرایند مدیریت خدمات غذایی:

سرفصلتعریف فرایندهای ملی و یکپارچه خدمات غذایی در بیمارستان های کشور منطبق با استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان

سرفصلارتقاء کیفیت ارائه غذا در بیمارستان های کشور

سرفصلتشریح و تفکیک وظایف کارکنان خدمات غذایی

سرفصلبهبود وضعیت تغذیه بیماران بستری و کاهش شیوع سوء تغذیه بیمارستانی

 

 صاحبان فرآيند هاي خدمات غذايي عبارتند از  :

 

 کليه عوامل دست اندركار اين بخش كه در مراحل مختلف زنجيره غذايي در بيمارستان به شكل مستقيم و غيرمستقيم تاثيرگذار هستند. صاحبان مستقيم اين فرآيند عبارتند از: پيمانكارشركت خصوصي طرف قرارداد با بيمارستان در تهيه و طبخ غذا، كارشناس تغذيه، كارشناس بهداشت محيط، پرستار، سر آشپز و آشپز و ساير كاركنان آشپزخانه صاحبان غير مستقيم اين فرآيند عبارتند از: مدير و رئيس بيمارستان، پزشك، مشاور تغذيه واحد تغذيه، پشتيباني، تداركات و حسابداري.

 

این فرایندها به ترتیب شامل : 

 

 سرفصل طراحی لیست منوی غذایی 

سرفصلسفارش غذا 

سرفصلخرید مواد اولیه 

سرفصلانتقال موادغذایی اولیه به آشپزخانه 

سرفصلانبارسازی و نگهداری 

سرفصلدرخواست مواد اولیه از انبار موادغذایی

سرفصلآماده سازی مواداولیه غذا

سرفصلآماده سازی محلول گاواژ

سرفصلطبخ غذا

سرفصل بسته بندی و توزیع و سرو غذا

 سرفصل پسماند غذا 

سرفصل سیاست های ساماندهی دور ریز غذا 

سرفصل خدمات غذایی سلف سرویس رستوران 

 

 

اگر علاقه مند به کسب  یادگیری و اجرای  این فرایند  هستید ،  با کارشناسان فنی مهندسی ثریا تماس بگیرید .

 

اکانت ویژه ایزو ثریا

اکانت ویژه ایزو ثریا با عضویت ویژه به فایل های مخصوص اعضای ویژه دسترسی خواهید داشت و می توانید آنها را بدون محدودیت دانلود نمایید . با عضویت ویژه یک قدم از دیگران جلوتر خواهید بود .
اطلاعات بیشتر

ایزوثریا مقالات خدمات آموزشی
سیستم مدیریت کیفیت
مدیریت ایمنی و بهداشت
صنایع غذایی و زیست محیطی
عمومی سیستم مدیریت
مهندسی کیفیت
دوره های فنی و حرفه ای
محصولات محصولات دانلودی مشاوره سیستم های مدیریت چگونه ایزو 9001 خود را نگهداری کنیم ؟ نحوه آمادگی سازمان ها برای ممیزی ISO سیستم مدیریت بقای کسب و کار ISO22301:2012 استاندارد مدیریت دانش ISO 30401 سیستم های زیست محیطی در مدارس سيستم مديريت ايمني مواد غذايي انگلستان BRC روش خوب بهداشتی GHP فرایندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستانهای کشور استاندارد تخصصی مدیریت ریسک براساس ISO31000 ISO 10015: سیتم مدیریت موثر فرآیند آموزش استاندارد بین المللی ایزو IWA1 سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2015 ایزو ١٠٦٦٨ :استاندارد ارزش گذاری برند سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001 سیستم مدیریت یکپارچه ایزو ١٣٤٨٥: سیستم مدیریت کیفیت – تجهیزات پزشکی استاندارد غذای حلال تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی (HACCP) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ایزو 10002 رضایت مشتری، مدیریت شکایات ایزو ٢٢٠٠٠ سیستم مدیریت ایمنی غذا استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO17025 لینک های ضروری صفحه نخست ثبت نام ورود به حساب کاربری

لطفا ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.