سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2015

سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2015

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت : ۰۹:۳۶:۰۱
استاندارد ایزو9001 توسط کمیته فنی ISO/ TC 176/SC2 تدوین شد. مسئولیت دبیرخانه این کمیته فنی بر عهده استاندارد بریتانیا (BSI) است. این استاندارد از رویکرد فرآیندی بهره میبرد که برنامه اجرا بررسی اقدام چرخه ی PDCA و تفکر بر مبنای ریسک را دخالت میدهد رویکرد فرآیندی سازمان را قادر میسازد که فرآیندها و تعامل آنها را طرح ریزی کند.

استاندارد ایزو9001 توسط کمیته فنی ISO/ TC 176/SC2 تدوین شد. مسئولیت دبیرخانه این کمیته فنی بر عهده استاندارد بریتانیا (BSI) است.

این استاندارد از رویکرد فرآیندی بهره میبرد که برنامه اجرا بررسی اقدام چرخه ی PDCA و تفکر بر مبنای ریسک را دخالت میدهد رویکرد فرآیندی سازمان را قادر میسازد که فرآیندها و تعامل آنها را طرح ریزی کند.

آخرین ویرایش ایزو 9001، استاندارد شاخص سیستم های مدیریت ایزو منتشر شد. این استاندارد ماحصل سه سال فعالیت کارشناسان 95 کشور بازنگری کننده این استاندارد برای به روز رسانی آن با توجه به نیازهای امروز است.

استاندارد ایزو 9001، به سازمانها کمک می کند تا به مشتریان نشان دهند، قادر به تولید محصولات و ارایه خدمات با کیفیت ثابت هستند. این استاندارد همچنین به عنوان ابزاری جهت تسهیل فرایندها و افزایش بهره وری به کار می رود.

استاندارد ایزو  9001:2015 جایگزین نسخه قبلی خواهد شد و مراجع گواهی کننده 3 سال وقت خواهند داشت سیستم مدیریت کیفیت خودشان را با ویرایش جدید استاندارد مطابقت دهند. پس از این مدت نسخه ۲۰۰۸ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ منقضی خواهد شد.

تغییرات مهمی در ویرایش استاندارد ایزو9001:2015 نسبت به ویرایش ایزو 9001:2008 صورت گرفته است که مهمترین آن :

- رویکرد تفکر مبتنی بر ریسک در سرتاسر استاندارد

- جایگزینی اطلاعات مستند شده بجای کنترل مستندات و کنترل سوابق در ویرایش های قبلی ایزو

- تشریح اصطلاحات و واژگان در ابتدای استاندارد ویرایش جدید به صورت مفصل

- بازنگری اصول مدیریت کیفیت 

- تغییر ساختار استاندارد نسبت به ویرایش های قبلی و یکسان سازی ساختار استانداردهای مدیریتی جدید به هم

 

تغییرات ایزو 9001 ویرایش جدید نسبت به ویرایش قدیم

تقاوتهای آنها به وسعت تفاوتهای ویرایش سال 94 به سال 2000 نیست

با دید تخصصی تری نگاه شده است

سعی شده این استاندارد با شرایط روز و پیشرفت‌ها و تغییرات سریع محیط کسب‌وکار در قرن ۲۱ هماهنگ شود.

 

تفاوتها بطور خلاصه :

وارد کردن تعاریف در متن استاندارد ایزو ISO 9001:2015

در ویرایش قبلی تعاریف بهتعاریف به استاندارد ISO 9000 ارجاع داده شده بود اما در ایزو ISO 9001:2015 تعاریف مورد استفاده داخل متن استاندارد آمده است .

بعضی از تعاریف نیز تغییر پیدا کرده‌اند و یا حذف شده‌اند برای مثال تعریف محصول تغییریافته و Exclusions  استثناء از استاندارد حذف شده اند.

  

  • تغییر ساختار ایزو ISO 9001:2015 از ۸ بند به ۱۰ بند

ساختار استاندارد ایزو ISO 9001-2015 به ۱۰ قسمت به شرح ذیل تغییر کرده:

۱- دامنه کاربرد

۲- استانداردهای مبنا

۳- واژگان و تعاریف

۴- مفهوم سازمان

۵- رهبری

۶- طرح ریزی

۷-پشتیبانی

۸- عملیات

۹- عملکرد و ارزیابی

۱۰- بهبود

این ساختار به اجرای همزمان این استاندارد با استانداردهای دیگر مانند ISO 14001, ISO 22000, ISO 20000 و غیره کمک می‌کند.

 

مدیریت ریسک

 

استاندارد ایزو ISO 9001: 2015 با توجه به اینکه دید پیشگیرانه دارد بر شناسایی خطرات بالقوه برای کیفیت محصول و آنچه باعث نارضایتی مشتری و زیان برای سازمان می‌شود و تعیین و انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور کنترل آن‌ها تأکید دارد. ریسک‌ها باید بطور همه جانبه شناسایی، تحلیل و کنترل شوند این مسئله در مدیریت طراحی و کنترل تغییرات و کنترل ریسک فرآیندهای برون‌سپاری شده، طراحی و توسعه محصول و غیره نمود یافته و سازمان باید روشی برای شناسایی و ارزیابی ریسک و کنترل آن داشته باشد و اثر بخشی این روش باید ارزیابی شود.

 

نگرش فرآیندی در سراسر استاندارد

 رویکرد فرآیندی در این استاندارد در بند ۴-۴ توضیح داده شده و به‌طور واضح الزامات آن شرح داده شده است و از سازمان خواسته کاملاً عملیاتی شود.

 تأکید بر ایجاد ارزش برای مشتری و سازمان

 ایزو ISO 9001:2015 با توجه به وجود رقابت شدید در بازار کسب‌وکار و جهانی شدن بازارها به دنبال فراتر رفتن از خواست مشتریان و سود آوری برای آن‌ها و به طبع آن رقابت پذیری و سودآوری سازمان است در دنیای امروز اگر سازمانی به دنبال ارزش آفرینی و استفاده از تمام ظرفیت خود نباشد محکوم به نابودی است.

 

تغییرات در مستند سازی اطلاعات

 استاندارد ایزو ISO 9001: 2015 تأکید کمتری بر روی مستندسازی روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها نسبت به ایزو ISO9001:2008 دارد در مقابل بر مستند کردن اطلاعات حیاتی و کلیدی تأکید دارد.

در ایزو ISO9001:2015 ساختار مستندات تغییراتی نسبت به ویرایش‌های قبلی استاندارد ایزو ISO 9001 دارد برای مثال نظامنامه کیفیت حذف شده.

در استاندارد ایزو ISO 9001: 2015 معنای مستندسازی از تنها تدوین یکسری دستورالعمل فراتر رفته و گسترش یافته و تبدیل به ثبت اطلاعات قابل استفاده شده.

درایزوISO 9001:2015  مدارک و سوابق جا بجا شده‌اند یعنی ارزش مستند سازی و استفاده مناسب از سوابق و دانش سازمانی به شدت افزایش یافته.

 

توجه به مفهوم سازمان و محیط سازمانی

 بر ارائه خدمات مناسب به مشتری و service-based  بودن سازمان‌ها تأکید داشته و پاسخ‌گویی به نیازها و شرایط کسب‌وکار توسط سازمان در استاندارد ISO 9001– 2015 به‌ طور مشخصی الزام شده.

 برون‌سپاری فعالیت‌ها

 با توجه به شرایط کسب‌ وکار در قرن ۲۱ و لزوم انجام تخصصی امور و برون‌سپاری فعالیت‌ها و فرآیندها استاندارد ISO 9001:2015 بر کنترل و قابل‌شناسایی و ردیابی بودن این فرآیندها تأکید می‌کند.

 

رهبری در سازمان

 مدیر ارشد در ISO 9001:2015 به رهبر سازمان تغییریافته و تأکید زیادی بر رهبری و همسو کردن اهداف داشته و دید استراتژیکی از آن ارائه می‌نماید باور در قرن ۲۱ این دیگر سازمان‌ها با مدیریت صرف و کنترل نمی‌توانند روی پا بایستند و کارکنان باید از جان دل در خدمت سازمان و ارزش‌های باشند.

 

حذف نماینده مدیریت

 در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ سال ۲۰۱۵ هرچند از مدیر می‌خواهد مسئولیت نظارت بر سیستم مدیریت مشخص کند اما وی را مجبور نمی‌کند که شخصی را به‌عنوان نماینده مدیریت در امر کیفیت منصوب کند.

 

عدم الزام سازمان به تدوین نظامنامه کیفیت

 در استاندارد ISO 9001:2015 نیاز به نظامنامه کیفیت به‌عنوان یک الزام خواسته نشده اما مانند استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ از سازمان خواسته که دامنه سیستم مدیریت خود و فرآیندها را تعریف کند.

اقداماتی که جهت ارتقا برای سازمان هایی که ویرایش قبلی را داشتند و هم اکنون می خواهند به ویرایش 2015 تغییر پیدا کنند شامل موارد زیر می شود :

مقایسه سیستم کنونی با الزامات سیستم ایزو 9001 جدید

آموزشهای مربوطه

اصلاح مستندات

اجرای سیستم اصلاح شده

 

 

برای مشاوره و اجرای سیستم ایزو 9001:2015 با کارشناسان فنی مهندسی ثریا تماس بگیرید .

اکانت ویژه ایزو ثریا

اکانت ویژه ایزو ثریا با عضویت ویژه به فایل های مخصوص اعضای ویژه دسترسی خواهید داشت و می توانید آنها را بدون محدودیت دانلود نمایید . با عضویت ویژه یک قدم از دیگران جلوتر خواهید بود .
اطلاعات بیشتر

ایزوثریا مقالات خدمات آموزشی
سیستم مدیریت کیفیت
مدیریت ایمنی و بهداشت
صنایع غذایی و زیست محیطی
عمومی سیستم مدیریت
مهندسی کیفیت
دوره های فنی و حرفه ای
محصولات محصولات دانلودی مشاوره سیستم های مدیریت چگونه ایزو 9001 خود را نگهداری کنیم ؟ نحوه آمادگی سازمان ها برای ممیزی ISO سیستم مدیریت بقای کسب و کار ISO22301:2012 استاندارد مدیریت دانش ISO 30401 سیستم های زیست محیطی در مدارس سيستم مديريت ايمني مواد غذايي انگلستان BRC روش خوب بهداشتی GHP فرایندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستانهای کشور استاندارد تخصصی مدیریت ریسک براساس ISO31000 ISO 10015: سیتم مدیریت موثر فرآیند آموزش استاندارد بین المللی ایزو IWA1 سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2015 ایزو ١٠٦٦٨ :استاندارد ارزش گذاری برند سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001 سیستم مدیریت یکپارچه ایزو ١٣٤٨٥: سیستم مدیریت کیفیت – تجهیزات پزشکی استاندارد غذای حلال تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی (HACCP) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ایزو 10002 رضایت مشتری، مدیریت شکایات ایزو ٢٢٠٠٠ سیستم مدیریت ایمنی غذا استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO17025 لینک های ضروری صفحه نخست ثبت نام ورود به حساب کاربری

لطفا ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.